JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ NA MIĘDZYNARODOWE WYMIANY UCZNIÓW ORAZ KADRY


Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych


Wrocław
2 marca 2018 r.


Centrum Europrofes ul. Ofiar Oświęcimskich 17 IV piętro (winda)

Warszawa
5 marca 2018 r.


Szkoły Policealne Cosinus ul. Łucka 13


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.