Jak pozyskać dotację z Programu Erasmus+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli oraz NGO


Kraków
8 stycznia 2018 r.


Europrofes Group Sp. z o.o. Al. Krasińskiego 10/4,

Warszawa
9 stycznia 2018 r.


Szkoły Policealne Cosinus ul. Łucka 13

Poznań
12 stycznia 2018 r.


Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Ewarysta Estkowskiego 6


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.