Jak sfinansować zagraniczne praktyki uczniów i doskonalenie zawodowe kadry

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli


Warszawa
24 listopada 2017 r.


Szkoły Policealne Cosinus ul. Łucka 13


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.