JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ NA MIĘDZYNARODOWE WYMIANY UCZNIÓW ORAZ KADRY


Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

  • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem kreatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
  • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji KA2 Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna oraz z akcji Mobilność osób w dziedzinie młodzieży w sektorze Młodzież,
  • w jaki sposób pozyskać partnera projektu,
  • jak skonstruować budżet, aby pokrył 100% kosztów,
  • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie: 21.03.2018