Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli.

Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w sektorze "Edukacja szkolna"

O granty w Programie Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Ostatni termin naboru w perspektywie 2014-2020: 24 marca 2020 r.

Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.