Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli.

Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w sektorze "Edukacja szkolna"

O granty w Programie Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Ostatni termin naboru w perspektywie 2014-2020: 24 marca 2020 r.
Warszawa
24 lutego 2020 r.

Szkoły Policealne Cosinus
ul. Łucka 13

Poznań
28 lutego 2020 r.

Collegium Da Vinci
ul. Kutrzeby 10


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.