Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli.

Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w sektorze "Edukacja szkolna"

O granty w Programie Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Ostatni termin naboru w perspektywie 2014-2020: 24 marca 2020 r.Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

  • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
  • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji "Współpraca szkół - wymiana dobrych praktyk",
  • w jaki sposób pozyskać partnera projektu,
  • jak skonstruować budżet, aby pokrył 100% kosztów,
  • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek,