Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież

Najbliższe terminy szkładania wniosków:
KA2 Edukacja szkolna - 21 marca 2019 r.
KA1 Młodzież - 30 kwietnia 2019 r.

Unia finansuje 100% kosztów projektu!
Placówka nie dokłada żadnych środków własnych.

Na co można pozyskać fundusze:


 1. W ramach Partnerstw strategicznych w sektorze Edukacja Szkolna:
  • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
  • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
  • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
  • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).

 2. W ramach Mobilności Edukacyjnej (Wymian młodzieży) w sektorze Młodzież:
  • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników ww. placówek zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej poprzez wykorzystanie środków unijnych.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

dr Małgorzata Kasperczakowa jest doświadczonym praktykiem i doradcą w zakresie finansowania placówek oświatowych.

WIĘCEJ