Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

  • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem kreatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
  • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji KA2 Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna oraz z akcji KA1 Wymiany młodzieży w sektorze Młodzież,
  • w jaki sposób pozyskać partnera projektu,
  • jak skonstruować budżet, aby pokrył 100% kosztów,