Jak pozyskać dotacje z Programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli oraz NGO


8 stycznia 2019 r.
Poznań
godz.10:00-17:00

Szczegóły wkrótce

9 stycznia 2019 r.
Gdańsk
godz.10:00-17:00

10 stycznia 2019 r.
Warszawa
godz.10:00-17:00

Szkoły Policealne Cosinus

11 stycznia 2019 r.
Kraków
godz.10:00-17:00

Szczegóły wkrótce


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.