Jak pozyskać dotacje z Programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli oraz NGOZachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.