Jak pozyskać dotacje z Programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli oraz NGO


27 września 2019 r.
Poznań

Collegium Da Vinci

4 października 2019 r.
Kraków

Europrofes Group Sp. z o.o.

11 października 2019 r.
Wrocław

ul. Ofiar Oświęcimskich 17 Europrofes Group sp. z o.o.

21 października 2019 r.
Warszawa

Szkoły Policealne Cosinus

18 listopada 2019 r.
Gdańsk

Szczegóły wkrótce


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.