Jak pozyskać dotacje z Programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli oraz NGO


18 listopada 2019 r.
Gdańsk

Szczegóły wkrótce

22 listopada 2019 r.
Kraków

Europrofes Group Sp. z o.o.

25 listopada 2019 r.
Warszawa

Szkoły Policealne Cosinus


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.