JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną młodzieżą lub zagraniczne szkolenia dla kadry Z SEKTORA MŁODZIEŻ w programie ERASMUS+


Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnychZachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.