JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną młodzieżą lub zagraniczne szkolenia dla kadry Z SEKTORA MŁODZIEŻ w programie ERASMUS+


Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych

Prelegent

dr Małgorzata Kasperczakowa

Jest doświadczonym praktykiem w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Jej raporty otrzymują nagrody za wyróżnianie się. Zrealizowane przez Małgorzatę Kasperczakową projekty, które zostały poddane walidacji przez Narodową Agencję w postaci wizyt monitorujących, otrzymały każdorazowo najwyższe oceny.


Małgorzata Kasperczakowa

Opinie o naszych szkoleniach

Szkolenie przygotowane na wysokim poziomie pod względem merytorycznym.

Katarzyna Chańko, ZS w Czerninie.

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący zajęcia. Zagadnienia przedstawione w logiczny, przejrzysty sposób. Warsztaty przeprowadzone profesjonalnie.

Elżbieta Krokos, 2 LO w Kaliszu

Szkolenie w Poznaniu bardzo profesjonalne: praktyczne, rzeczowe podejście do tematu podbudowane doświadczeniem osób prowadzących w pozyskiwaniu środków dla edukacji, na bieżąco rozwiewane wszelkie wątpliwości. Bardzo przyjemny kontakt, przystępny język i atmosfera wzajemnego zaufania.

Małgorzata Bacella, 1 LO w Bydgoszczy.


Organizator szkolenia

Logo Agencji Pracy Twórczej

Wydawca magazynu Pieniądze są Dla Szkoły oraz innych publikacji i portali dla dyrektorów szkół oraz przedszkoli; organizator szkoleń i praktycznych kursów wspierających dyrektorów oraz grono pedagogiczne w nowoczesnym zarządzaniu placówką oświatową.

pieniadzedlaszkoly.pl nowy nadzor pedagogiczny nadzor w przedszkolu