JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ
na krajowe spotkania uczniów z zagraniczną młodzieżą
lub zagraniczne szkolenia dla kadry

Z SEKTORA MŁODZIEŻ w programie ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych