Jak z sukcesem przejść przez realizację i raportowanie projektu Mobilności kadry?

Koszt niniejszego szkolenia można zakwalifikować do kosztów Wsparcia
organizacyjnego w ramach realizowanego projektu Erasmus+/POWER.

Tym samym placówka nie musi dedykować osobnych środków na opłacenie niniejszego warsztatu,
może go sfinansować z już pozyskanych funduszy projektu.

Praktyczne warsztaty z opracowania dokumentacji śródprojektowej i końcowej w programie Erasmus+ i POWER

Dzięki warsztatom:

  • Dowiesz się, jaka dokumentacja jest wymagana i co powinno znaleźć się w Twoich segregatorach projektowych
    (szacunkowo to 10 segregatorów dokumentów)
  • Przygotujesz właściwą, poprawną i terminową dokumentację z realizowanych działań – ekspert wskaże, o czym pamiętać i czego nie można zaniedbać
  • Przygotujesz się do wizyt kontrolerów z Narodowej Agencji i bez obaw przejdziesz przez analizę dokumentów
  • Uzyskasz instrukcje przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby otrzymać wysoką ocenę za jakość i uniknąć konieczności zwrotu części środków (raporty z oceną niższą niż 75/100 p. mogą podlegać karze finansowej)
  • Napiszesz raport końcowy na wysokim poziomie, który gwarantuje otrzymanie płatności końcowej, czyli transzy 20% kwoty dofinansowania projektu,

Dla kogo?

Warsztat dedykowany jest osobom, które aktualnie realizują projekty w programie Erasmus+ i/lub POWER oraz osobom, które złożyły wniosek w ostatnim naborze i czekają na decyzję o przyznaniu funduszy.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegent

Dr Małgorzata Kasperczakowa
Jest doświadczonym praktykiem w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Jej raporty otrzymują nagrody za wyróżnianie się. Zrealizowane przez Małgorzatę Kasperczakową projekty, które zostały poddane walidacji przez Narodową Agencję w postaci wizyt monitorujących, otrzymały każdorazowo najwyższe oceny.

WIĘCEJ