Jak z sukcesem przejść przez realizację i raportowanie projektu Mobilności kadry?

Praktyczne warsztaty z opracowania dokumentacji śródprojektowej i końcowej w programie Erasmus+ i POWER

Program warsztatów: