Jak sfinansować zagraniczne praktyki uczniów i doskonalenie zawodowe kadry

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół zawodowych, m.in. kadry kształcenia zawodowego, specjalistów w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe


Z początkiem roku 2019 przypadają najbliższe terminy na składanie wniosków przez szkoły i instytucje zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym na dofinansowanie z programu Erasmus + „Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Unia finansuje 100% kosztów projektu!

Placówka nie dokłada żadnych środków własnych.Na warsztatach nauczą się Państwo, jak napisać poprawny wniosek i pozyskać granty unijne na sfinansowanie 100% wydatków na:

  1. Zagraniczne staże dla uczniów:
  • w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych,
  • centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego.
  2. Rozwój zawodowy osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (nauczycieli, trenerów, opiekunów, praktyków w przedsiębiorstwach lub warsztatach szkolnych, doradców zawodowych, osób zajmujących się organizacją wyjazdów edukacyjnych) za granicą w formie:
  • praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach bądź instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego,
  • obserwacji (job shadowing) lub szkolenia w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego,
  • prowadzenia kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników placówek kształcenia zawodowego zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej poprzez wykorzystanie środków unijnych.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

Doświadczeni praktycy w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Ich raporty wielokrotnie otrzymywały nagrody za wyróżnianie się, a zrealizowane projekty, były poddawane walidacji podczas wizyt monitorujących, uzyskując każdorazowo najwyższe oceny.

WIĘCEJ