Jak sfinansować zagraniczne praktyki uczniów i doskonalenie zawodowe kadry

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół zawodowych, m.in. kadry kształcenia zawodowego, specjalistów w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe

<

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

  • jak napisać wniosek, aby pozyskać 100% środków na zagraniczne wyjazdy uczniów i kadry kształcenia zawodowego – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza Erasmus+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
  • w jaki sposób pozyskać partnera do projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
  • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie,
  • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Kształcenie i szkolenia zawodowe”,
  • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
  • jak wygospodarować z budżetu projektu Erasmus+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki, np. związane z doposażeniem.