Jak pozyskać dotację na zagraniczne szkolenia kadry oraz międzynarodową wymianę uczniów w wieku 13+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

O granty w Programie Erasmus+ mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Unia finansuje 100% kosztów projektu!
Placówka nie dokłada żadnych środków własnych.Jak pozyskać dotację na zagraniczne szkolenia kadry oraz międzynarodową wymianę uczniów w wieku 13+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Na warsztatach nauczą się Państwo, jak napisać poprawny wniosek i pozyskać granty unijne, które w 100% sfinansują wydatki na:

  • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
  • zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,
  • wyjazdy kadry na zagraniczne szkolenia i praktyki,
  • wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy,
  • wymianę dobrych praktyk między placówkami

oraz

  • międzynarodowe wymiany uczniów w wieku 13+
  • realizację ciekawych projektów edukacyjnych,
  • pogłębianie zainteresowań uczniów,
  • zdobywanie nowych doświadczeń,
  • poznawanie kultury partnerskich krajów.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników ww. placówek zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej poprzez wykorzystanie dodatkowych funduszy.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

dr Małgorzata Kasperczakowa i Katarzyna Dobrzelewska są doświadczonymi praktykami i doradcami w zakresie finansowania placówek oświatowych.

WIĘCEJ