JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ NA MIĘDZYNARODOWE WYMIANY UCZNIÓW ORAZ KADRY


Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych

Już 21 marca i 26 kwietnia, a nawet 15 lutego br. mijają najbliższe terminy składania wniosków na zagraniczne wyjazdy uczniów z programu Erasmus+!

Unia finansuje 100% kosztów projektu!
Placówka nie dokłada żadnych środków własnych.JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ NA MIĘDZYNARODOWE WYMIANY UCZNIÓW ORAZ KADRY


Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów i poziomów oraz organizatorów zajęć pozalekcyjnych

Na warsztatach nauczą się Państwo, jak napisać poprawny wniosek i pozyskać granty unijne, które w 100% sfinansują wydatki na:

 • Wszystkie rodzaje wymian uczniów:
  • bez ograniczeń wiekowych oraz dla młodzieży w wieku 13+
  • związanych z edukacją formalną lub z edukacją pozalekcyjną
  • dotyczących wymiany dobrych praktyk między placówkami
  • związanych z pogłębianiem zainteresowań uczniów, poznawaniem kultury partnerskich krajów, realizacją ciekawych projektów edukacyjnych
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników ww. placówek zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej poprzez wykorzystanie środków unijnych.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

dr Małgorzata Kasperczakowa jest doświadczonym praktykiem i doradcą w zakresie finansowania placówek oświatowych.

WIĘCEJ