Kiedy możesz złożyć wniosek?

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI

Projekty Solidarności
Termin naboru:
1 października 2024 r.
(runda fakultatywna 7 maja 2024 r.)

ERASMUS+

Sektor: Młodzież
Akcja 1: Wymiany Młodzieży
Termin naboru:
1 października 2024 r.

Jeśli chcesz pozyskać fundusze na:

Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności

– to może być np. organizacja warsztatów, festiwali i imprez kulturalnych, dni sportu, spotkań integrujących społeczność, zajęć wspierających rozwój kompetencji

To skorzystaj z projektów solidarnościowych Europejskiego Korpusu Solidarności.
 • Wystarczy zebrać grupę minimum 5 osób w wieku 18-30 lat oraz znaleźć organizację wspierającą, która stanie się formalnym zapleczem dla projektu - np. fundacja, stowarzyszenie, szkoła, parafia itd.
 • Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy.
 • Otrzymasz ryczałtowe wsparcie finansowe na realizację projektu: 630 euro na miesiąc
 • Fundusze na honoraria trenera, coacha, prelegenta, specjalisty, doradcy: 137 euro/dzień, maks. 12 dni.
1
Tzw. wymiany młodzieży

– czyli zaproszenie zagranicznych kolegów i organizację wspólnych wyjazdów w Polsce, połączonych z międzynarodowymi warsztatami, zajęciami, spotkaniami

To skorzystaj z Akcji 1 w sektorze Młodzież w ERASMUSIE+.
 • Wystarczy zebrać grupę 16 osób (lub 10, jeśli w skład wchodzą osoby z mniejszymi szansami) w wieku
  13-30 lat.
 • Wniosek o grant składa instytucja, przy której grupa młodzieży działa - np. dom kultury, fundacja, stowarzyszenie, świetlica środowiskowa, biblioteka, szkoła, parafia, drużyna harcerska, klub sportowy itp.
 • Tematyka nie może dotyczyć lekcji i szkoły, a to, czego młodzież będzie się uczyć, ma mieścić się w tzw. edukacji pozaformalnej, czyli prowadzonej poza lekcjami (Ale uwaga! Mogą to być zajęcia prowadzone przez szkołę, jak np. kółko teatralne).
 • Otrzymasz grant naliczany ryczałtowo: podróż, zakwaterowanie, wyżywienie itd.), a wspólny wyjazd może trwać od 5 do 21 dni.
2

Podczas warsztatów

dowiesz się:

Modułowy kurs warsztatowy, czyli

zjadamy słonia po kawałku

Dopasowana formuła

Dopasowaliśmy formułę warsztatów do potrzeb uczestników w taki sposób, żebyście mogli przyswajać wskazówki od naszego eksperta „po kawałku” mając czas na przygotowanie/przepracowanie poszczególnych fragmentów wniosku oraz sformułowanie pytań zwrotnych do prowadzącego.

1
3 sesje ONLINE

Warsztaty odbywają się w 3 sesjach ONLINE, trwających po 2,5-3,5 godziny, podczas których ekspert opracowuje z Wami poszczególne części wniosku.

2
Organizacja

Między kolejnymi sesjami macie czas na omówienie danej części w placówce i jej opracowanie oraz przygotowanie pytań do zadania przed kolejną sesją warsztatową. Pytania należy przesłać przed kolejnym modułem. Na początku kolejnego spotkania odbędzie się sesja odpowiedzi na zadane pytania.

3
Dostęp do nagrań i materiałów

Otrzymacie także dostęp do nagrania wszystkich sesji z kursu, z którym możecie pracować podczas pisania własnego wniosku. Możecie wielokrotnie odtwarzać poszczególne fragmenty i na bieżąco wspierać się podpowiedziami prelegenta podczas wypełniania swojego formularza.

4

Plan

Kursu warsztatowego

Ważne informacje

dotyczące szkolenia

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników placówek edukacyjnych, fundacji, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, parafii, domów kultury i innych inicjatyw działających z młodzieżą.

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie online w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

Prelegent

Dr Małgorzata Kasperczakowa
Doświadczony praktyk w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Jej raporty wielokrotnie otrzymywały nagrody za wyróżnianie się, a zrealizowane projekty były poddawane walidacji podczas wizyt monitorujących, uzyskując każdorazowo najwyższe oceny.

Program kursu

Moduł 1

O projekcie Erasmus
Temat modułu: Co musimy wiedzieć o programie Erasmus+ oraz Europejskim Korpusie Solidarności?
 • najważniejsze założenia, czyli co, kiedy i dla kogo (uprawnione działania, uprawnione koszty, uprawnione organizacje, uprawnieni uczestnicy oraz kluczowe terminy)

 • obsługa narzędzi niezbędnych do złożenia wniosku w Programie Erasmus+ i EKS: System EU_Login, Rejestr Organizacji, School Education Gateway i inne

 • wprowadzenie do projektów solidarności EKS: kwestie formalne, procedury, dokumentacja

 • wprowadzenie do projektów wymian młodzieży w Akcji 1, sektor Młodzież Programu Erasmus+: kwestie formalne, procedury, dokumentacja

 • sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 1.

Moduł 2

Pisanie wniosków
Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania /PREMIUM/

Pytania dotyczące zadań po module I

Temat modułu: Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o dotację z Europejskiego Korpusu Solidarności – przygotowanie do złożenia wniosku w najbliższym terminie 1.10.2024 r.
 • Charakterystyka działań w projekcie solidarnościowym

 • Zasady tworzenia projektów krok po kroku

 • Zakres i czas trwania projektu

 • Charakterystyka uczestników projektu

 • Kluczowe elementy projektu – diagnoza potrzeb, wyznaczenie celów zgodnych z priorytetami programu

 • Harmonogram realizacji projektu. Zarządzanie projektem

 • Zasady opracowania budżetu

 • Dokumentacja niezbędna do poprawnego złożenia wniosku

 • Czego unikać, a o czym koniecznie pamiętać

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 2.

Moduł 3

Pisanie wniosków cz. 2
Sesja odpowiedzi eksperta na przygotowane pytania /PREMIUM/

Pytania dotyczące zadań po module II

Temat modułu: Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o dotację z Akcji 1. W Sektorze Młodzież – przygotowanie do złożenia wniosku w najbliższym terminie 1.10.2024 r.
 • Charakterystyka działań w projekcie wymiany młodzieży

 • Zasady tworzenia projektów krok po krokuu

 • Zakres i czas trwania projektu

 • Jak pozyskać wiarygodnych partnerów?

 • Cele projektu realizowanego przez grupę partnerów

 • Rola organizacji wnioskującej w partnerstwie

 • Charakterystyka uczestników projektu

 • Kluczowe elementy projektu – diagnoza potrzeb, wyznaczenie celów zgodnych z priorytetami programu

 • Harmonogram realizacji projektu. Zarządzanie projektem

 • Zasady opracowania budżetu

 • Dokumentacja niezbędna do poprawnego złożenia wniosku

 • Czego unikać, a o czym koniecznie pamiętać

 • Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 3.

Ekspert prowadzący

szkolenie

Małgorzata Kasperczakowa
dr n. hum. Małgorzata Kasperczakowa

dr n. hum. Małgorzata Kasperczakowa – entuzjastka Programu Erasmus+, pragmalingwistka, nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog. Autorka, współautorka bądź konsultantka ponad 300 projektów i wniosków do sektorów: Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych oraz Młodzież w Programie Erasmus+, koordynator zespołów zarządzających w kilkudziesięciu projektach i autorka raportów śródprojektowych lub końcowych w tychże przedsięwzięciach. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się umiejętnościami zdobytymi w trakcie swojej przygody z tworzeniem projektów mobilnościowych i pisaniem wniosków, rozpoczętej jeszcze za czasów Comeniusa.

Opcje uczestnictwa w szkoleniu

Erasmus+

STANDARD

 • Uczestnictwo w 3 głównych modułach kursu warsztatowego

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 14 dni

 • Nieograniczona liczba biletów

zapisz się

Cena: 799 zł

PREMIUM

 • Uczestnictwo w 3 głównych modułach kursu warsztatowego

 • Materiały pdf do pobrania

 • Możliwość zadawania pytań podczas trwania modułów warsztatowych

 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku

 • Dostęp do nagrania wszystkich modułów kursu na 365 dni

 • Możliwość przygotowania pytań w formie pisemnej i przesłania po zakończonym module warsztatów

 • Udział w 2 sesjach poświęconych odpowiedziom na indywidualnie zadane pytania.

 • Limitowana liczba biletów: 30 miejsc

zapisz się

Cena: 1099 zł