Jak pozyskać dotacje z Programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli oraz NGO

O granty w Programie Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Unia finansuje 100% kosztów projektu!
Placówka nie dokłada żadnych środków własnych.Jak pozyskać dotacje z Programu ERASMUS+

Na warsztatach nauczą się Państwo, jak napisać poprawny wniosek i pozyskać granty unijne, które w 100% sfinansują wydatki na:

  • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
  • zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,
  • tzw. "wymianę" uczniów między szkołami
  • wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
  • wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy,
  • wymianę dobrych praktyk między placówkami.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich dyrektorów i pracowników ww. placówek zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych, poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów oraz poprawą atrakcyjności placówki szkolnej poprzez wykorzystanie środków unijnych.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu samodzielnie przećwiczyć wypełnianie unijnych wniosków oraz formułowanie projektu edukacyjnego.

WIĘCEJ

Prelegenci

Doświadczeni praktycy w realizacji i raportowaniu projektów w programach Erasmus+ oraz POWER. Ich raporty wielokrotnie otrzymywały nagrody za wyróżnianie się, a zrealizowane projekty, były poddawane walidacji podczas wizyt monitorujących, uzyskując każdorazowo najwyższe oceny.

WIĘCEJ