Erasmus+

Gdzie są w nim pieniądze dla szkół ?

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych dla uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy placówkami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz poszerzania wiedzy i wzmacniania/rozwoju innowacyjności.

Czytaj więcej...

Najbliższe szkolenia:

Sprawdź jakie szkolenia z pisania wniosków z programu Erasmus+ organizujemy w najbliższym czasie

Edukacja szkolna
Jak pozyskać dotacje z Programu ERASMUS+

Poznań | 28 lutego 2020
Koszt: 499 zł netto/ uczestnik

Zobacz program Zapisz się
Sektor młodzież
Jak pozyskać dotacje z Programu ERASMUS+

Poznań | 16 marca 2020
Koszt: 499 zł netto/ uczestnik

Zobacz program Zapisz się

Znajdź szkolenie
dopasowane do Twoich potrzeb:

Pamiętaj! W zależności od Sektora oraz Akcji sposób wnioskowania i realizacji projektu są różne oraz wymagają odrębnej dokumentacji formalnej. Dlatego…

Krok 1

Wybierz Akcje, czyli rodzaje działań wspierane przez program

Krok 2

Wybierz Sektory, czyli grupy uczestników, dla których przeznaczone jest dane działanie.

Krok 3

Zapisz się na szkolenie! Jeśli masz pytania bądź nie wiesz, do której akcji oraz sektora należysz – napisz na: szkolenia@semantika.pl

Krok 4

Złóż zamówienie, oczekuj na potwierdzenie rezerwacji wysłane na adres mailowy i przyjedź na szkolenie. 😉

Poznaj wszystkie sektory

sektor: Edukacja szkolna

Akcja 1 „Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)”

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”

sektor: Młodzież

Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja 1 „Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)”

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe”

sektor EDUKACJA SZKOLNA

Kto może wnioskować?

Publiczne i niepubliczne placówki zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na dowolnym poziomie:
 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • szkoły średnie na poziomie II stopnia

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

AKCJA 1

„Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)”
Najbliższe terminy szkoleń:
Brak terminów
Temat szkolenia
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli

Na co można pozyskać fundusze:
 • udział w kursach lub szkoleniach zagranicznych (językowych, metodycznych, specjalistycznych kupowanych na wolnym rynku),
 • udział w kursach lub szkoleniach u zagranicznego partnera,
 • obserwacja pracy zagranicznej szkoły partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej (job shadowing),
 • wyjazd do zagranicznej placówki partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Kto może wyjechać?
 • nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna.
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • 5 lutego 2020

AKCJA 2

„Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”
Najbliższe terminy szkoleń
Temat szkolenia
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli

Na co można pozyskać fundusze:
 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać?

a) uczniowie:

 • w dowolnym wieku na okres od 5 dni do 2 miesięcy,
 • mający co najmniej 14 lat na okres 2–12 miesięcy,

b) pracownicy:

 • nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna.
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • 24 marca 2020 r.

sektor MŁODZIEŻ

Kto może wnioskować?

Każda publiczna lub niepubliczna placówka prowadząca edukację pozaformalną (zajęcia dodatkowe) dla młodzieży w wieku od 13 do 30 lat.

Ponadto, m.in.: domy kultury, biblioteki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, fundacje i stowarzyszenia oraz nieformalne grupy młodych osób.

AKCJA 1

„Mobilność edukacyjna”
Najbliższe terminy szkoleń
Temat szkolenia
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów oraz organizacji pracujących z młodzieżą

Na co można pozyskać fundusze:
 • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości) (Mobilność młodzieży)
 • Zagraniczne wyjazdy dla kadry obejmujące szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże dla kadry trwające od 2 dni do 2 miesięcy (Mobilność osób pracujących z młodzieżą)
Kto może wyjechać?
 • młodzież w wieku 13–30 lat
 • osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku).
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • I kwartał 2020 r.

AKCJA 2

"Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk"
Najbliższe terminy szkoleń:
Zapytaj o to szkolenie
Temat szkolenia
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków do program Erasmus+ w sektorze Młodzież

Na co można pozyskać fundusze:
 • działania lokalne prowadzone z partnerem we współpracy wirtualnej przez okres od 6 do 36 miesięcy (maksymalny sugerowany czas to 12 miesięcy)
 • mobilność łączona uczniów (trwająca od 5 dni miesięcy z wyłączeniem dni podróży)
Kto może wyjechać?
 • młodzież w wieku 13–30 lat
 • osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku).
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • I kwartał 2020 r.

sektor KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Kto może wnioskować?

Organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:
 • szkoły branżowe,
 • technika,
 • centra kształcenia praktycznego
 • policealne szkoły zawodowe.

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

AKCJA 1

„Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)”
Najbliższe terminy szkoleń:
Temat szkolenia
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół zawodowych, m.in. kadry kształcenia zawodowego, specjalistów w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe

Na co można pozyskać fundusze:

a) wyjazd kadry do zagranicznego partnera w celu poznania nowych metod uczenia zawodu oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:

 • udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
 • uczestnictwo w obserwacji uczestniczącej/praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich;

b) wyjazd osób uczących się do zagranicznego partnera w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenia umiejętności językowych, m.in.:

 • staż w przesiębiorstwie
 • staż w instytucji prowadzącej kształcenie lub szkolenie zawodowe.
Kto może wyjechać?

a) każda osoba pracująca w organizacji prowadzącej działalność dziedzinie kształcenia i odpowiadająca za kształcenie i szkolenie zawodowe, m.in.:

 • nauczyciele
 • osoby prowadzące szkolenia,
 • opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych,
 • doradcy zawodowi,
 • osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;

b) osoby korzystające z kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:

 • uczniowie szkół zawodowych i technicznych;
 • osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
 • absolwenci – do jednego roku po ukończeniu szkoły.
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • I kwartał 2020 r.

AKCJA 2

„Partnerstwa strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe”
Najbliższe terminy szkoleń:
Zapytaj o to szkolenie
Temat szkolenia
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół zawodowych, m.in. kadry kształcenia zawodowego, specjalistów w przedsiębiorstwach, osób prowadzących szkolenia zawodowe

Na co można pozyskać fundusze:

a) wyjazd kadry do zagranicznego partnera w celu poznania nowych metod uczenia zawodu oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:

 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • mobilność łączona, czyli wyjazdy połączone ze współpracą wirtualną + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy na krótkoterminowe wspólne szkolenia, warsztaty, seminaria dla kadry (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • długoterminowe wyjazdy kadry w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać?

a) każda osoba pracująca w organizacji prowadzącej działalność dziedzinie kształcenia i odpowiadająca za kształcenie i szkolenie zawodowe, m.in.:

 • nauczyciele
 • osoby prowadzące szkolenia,
 • opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych,
 • doradcy zawodowi,
 • osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;

b) osoby korzystające z kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in.:

 • uczniowie szkół zawodowych i technicznych;
 • osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • I kwartał 2020 r.

sektor EDUKACJA DOROSŁYCH

Kto może wnioskować?

Każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia – formalnego, pozaformalnego i nieformalnego – dorosłych, m.in.:
 • szkoła dla dorosłych;
 • szkoła językowa (w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą uczącą dorosłych),
 • biblioteka
 • muzeum
 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • organ oferujący poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne,
 • instytucja dla dorosłych słuchaczy o specjalnych potrzebach (z wyłączeniem uczelni wyższych).
 • policealne szkoły zawodowe.

Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

AKCJA 1

Temat szkolenia
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla wszelkich podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze edukacji dorosłych (z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych, w której naukę rozpoczyna młodzież, oraz szkół wyższych)

Na co można pozyskać fundusze:
 • udział w kursach lub szkoleniach zagranicznych (językowych, metodycznych, specjalistycznych kupowanych na wolnym rynku),
 • udział w kursach lub szkoleniach u zagranicznego partnera,
 • obserwacja pracy zagranicznej placówki partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji dorosłych (job shadowing),
 • prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy w organizacji partnerskiej prowadzenie szkoleń dla kadry edukacji dorosłych worganizacji partnerskiej.
Kto może wyjechać?
 • nauczyciele osób dorosłych,
 • szkoleniowcy osób dorosłych,
 • inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.
Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • I kwartał 2020 r.
Najbliższe terminy szkoleń dla szkół:
Zapytaj o to szkolenie

AKCJA 2

Temat szkolenia
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla wszelkich podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze edukacji dorosłych (z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych, w której naukę rozpoczyna młodzież, oraz szkół wyższych)

Na co można pozyskać fundusze:
 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • mobilność łączona, czyli wyjazdy dorosłych słuchaczy połączone ze współpracą wirtualną + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • krótkoterminowe wyjazdy na wspólne szkolenia, warsztaty, seminaria kadry u partnera (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • długoterminowe wyjazdy kadry w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Kto może wyjechać?

a) kadra, m.in.:

 • nauczyciele osób dorosłych,
 • szkoleniowcy osób dorosłych,
 • inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych.

b) osoby dorosłe korzystające z edukacji formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej w placówce wnioskodawcy.

Najbliższy termin złożenia wniosku:
 • I kwartał 2020 r.
Najbliższe terminy szkoleń dla szkół:
Zapytaj o to szkolenie

Warsztaty, a nie wykłady

Tylko praktyka

Uczestnicy dowiadują się jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu – jaka jest procedura, jakie działania i kiedy należy podjąć, w jaki sposób pozyskać partnera projektu (gdzie szukać partnera) oraz jakie kryteria musi spełniać partner, jakich formalności musi dopełnić placówka, żeby złożyć wniosek

Krok po kroku

Prelegent wypełnia z uczestnikami przykładowy wniosek (formularz ERASMUS+) oraz wyjaśnia wszystkie zawiłości formalne pole po polu.

Praca z wykorzystaniem komputera

Forma warsztatów komputerowych z wykorzystaniem własnych komputerów uczestników. Uczestnicy otrzymują przed szkoleniem dokumentację do pobrania, w tym formularz wniosku do programu ERASMUS+.

Realne założenia projektów

Prelegent pokazuje, jak napisać wniosek tak, aby placówka nie musiała dokładać żadnych środków własnych, aby mogła sfinansować koszty zarządzania projektem (np. pisanie wniosku, rozliczanie i raportowanie) z przyznanych środków unijnych oraz aby wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki, np. związane z doposażeniem.

Nasze szkolenia polecają: